Sociaal rendement

Welkom bij Hakvoort Mens en Gebouw!

Hakvoort Mens en Gebouw creëert vertrouwen bij bewoners tijdens (groot) onderhoudsprojecten. Dat leidt tot sociaal en financieel rendement: bewoners zijn tevredener en het risico op vertraging neemt af. U ziet dat terug in een hoge bewonerswaardering en kosten die binnen de marges van het project blijven. Een succesvol project is een project waarbij de betrokken partijen optimaal samenwerken. Het geheim? Oog voor mens én gebouw. Professionele en betrokken afstemming tussen corporatie, aannemers en bewoners.

Het team van Hakvoort bestaat uit een prachtige mix van capaciteiten. We zijn terdege sociaal onderlegt. Een onderlegger veelal verkregen door werkervaring. Maar het unieke aan ons team is dat we precies weten tot hoever we de sociale aspecten kunnen inzetten. Niet ten koste van alles.
En dat komt door onze bouwkundige onderlegger. Want wat hebben we de afgelopen jaren veel projecten onderhanden gehad! Wat hebben we veel gezien en geleerd! Het gaat om de juiste balans. De balans tussen de kaders van de uitvoering en de wensen van de bewoners. En dat is nou precies waar onze teamleden in uitblinken

Klaas Jelle

Adviseur Bewonersbegeleiding

kj.hakvoort@mensengebouw.nl

Ellen

Bewonersbegeleider

e.vanpanhuis@mensengebouw.nl

Sharon

Bewonersbegeleider

s.dijkgraaf@mensengebouw.nl

Jessica

Bewonersbegeleider

j.koudijs@mensengebouw.nl

Esther

Bewonersbegeleider

e.vanlooijengoed@mensengebouw.nl

Monica

Project coördinator

m.debruin@mensengebouw.nl

Maak kennis met onze historie

Hoe de aanschaf van één enkele rolmaat jaren later leidt tot de oprichting van Hakvoort Mens en Gebouw.

Ontdek meer