Hakvoort is onderdeel van Buurtkwartier

Met de Buurtkwartier Bedrijven zijn we een tijdje in de wijk. Soms een paar dagen, soms een paar maanden, soms een paar jaar. Voor de bewoner, voor de aannemer en voor de corporatie. Daar zijn we trots op. Wat hebben we de achterliggende jaren prachtige projecten gerealiseerd met onze klanten.

Wij kennen de sociale huursector alweer vanaf 2002. We zijn in een enorme hoeveelheid woningen binnen geweest, en hebben heel veel verschillende bewoners gesproken. Daar kijken we met veel voldoening op terug. Wat een verhalen en wat een herinneringen. Sommige blijven ons lang bij.

De logica van Buurtkwartier

Als we de activiteiten van de Buurtkwartier Bedrijven naast elkaar zetten, ontstaat er een logische volgorde. Die volgorde gaan we nu inzetten om bewoners verder te helpen. Want zo eenvoudig is het eigenlijk. We gaan de verduurzaming inzetten om bewoners te ontdekken. Op elk project komen we uiteindelijk bij bewoners binnen achter de voordeuren. En dat is uniek! Daarom zijn we ervan overtuigd dat we onze missie kunnen realiseren.

De Buurtkwartier Bedrijven

Eén passie, drie bedrijven. Het gaat altijd om mensen en het gaat altijd om gebouwen. Bouwkundig, sociaal en maatschappelijk. Een logische combinatie. Betrokken tijdens elke fase, met oog voor de belangen van alle partijen.

Naar Buurtkwartier.nl

Meetmij is als specialist betrokken van de verduurzaming van en de energietransitie in de sociale huursector. Meetmij ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen en actueel houden van Energielabels. Bij groot-onderhoud ondersteunen we ook hun aannemers met maatwerkadvies en het opnemen en afmelden van de woningen.

Ga naar www.meetmij.nl

Hakvoort Mens en Gebouw is betrokken bij de uitvoering van groot-onderhoud en verbetermaatregelen. We ondersteunen corporatie en aannemer van participatie tot en met oplevering. Communicatie, planning en bewonerscontact zijn nauw met elkaar verbonden. We komen overal binnen en leren iedereen kennen, dat is onze kracht.

Ga naar www.mensengebouw.nl

Estafet bekommert zich om de individuele bewoner die het niet redt. Vaak alleen, vaak geïsoleerd. Aanhaken bij de bewoner en de bewoner aanhaken bij de maatschappij. Estafet bedenkt concepten om dat isolement te ontdekken en te doorbreken. Een renovatie project vanuit Meetmij en Hakvoort is een mooi startpunt om deze bewoner te signaleren.

Ga naar www.estafet.nl