Ontdek de kracht van onze diensten
in het kort

Alles draait om leefbaarheid en optimale werkomstandigheden

Als woningcorporatie wilt u passende woonruimte blijven bieden aan uw huurders. Onderdeel van uw voorraadbeleid zijn onderhouds- en renovatieprojecten, waarmee u de kwaliteit van uw bestaand bezit op peil houdt. Hoe kunt u deze projecten klantvriendelijk en efficiënt uitvoeren als de complexen in verhuurde staat zijn?

Logeerwoningen

Gaat u wisselwoningen inzetten of niet? Wegen de kosten op tegen de baten? Welke huurders betrekken in welke perioden de tijdelijke woonruimte? De coördinatie van wisselwoningen nemen wij u graag uit handen. We stellen hiervoor een rooster op, afgestemd op uw planning en de daadwerkelijke projectstatus. Daarbij bewaken we de voortgang en geven we de bewoners instructies, zodat de wisselwoningen efficiënt worden ingezet.

Advies bewonersbegeleiding

Bewonersbegeleiding: dat is ons vak. Omgang met bewoners tijdens (groot) onderhoud. Daar hebben wij verstand van. Hoe lijkt het u om een partij bij de hand te hebben die u helpt met de planvorming? Ervaring vanuit de praktijk. Tips vanuit de eerste hand. Het is vaak die input die uw plan tot een goed plan maakt. Daarvoor zijn we professionals in ons vak. Wij adviseren u graag.

Bewoners hulpdiensten

Door onze betrokkenheid weten we op welke adressen in de wijk hulp nodig is. Dat kan te maken hebben met gezondheidsproblemen, leeftijd of gezinsomstandigheden. Belangrijk dat de bewoner meewerkt en dat de aannemer door kan met zijn werk. We helpen 'verhuizen' naar de logeerwoning of brengen een mevrouw naar het zorghotel. Geen probleem. Na de werkzaamheden brengen we bewoners weer terug. Alles in huis is schoon en staat weer op z'n plek. Met als resultaat: een opgestoken duim. Want daar doen we het voor.

Bewonersbegeleiding bij groot onderhoud

Als corporatie wilt u projecten realiseren conform planning en begroting als aannemer wilt u projecten zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Met uw zakelijke belangen in het achterhoofd, geven wij bewoners de benodigde aandacht. We treden op als onafhankelijke partij en daardoor winnen we snel het vertrouwen van de bewoners. Dat is in de praktijk dé sleutel tot het creëren van draagvlak en medewerking.

Advies communicatie

Wanneer gaan we communiceren? Hoeveel gaan we communiceren? Hoe gaan we communiceren met zowel de bewoner als de uitvoerder? Hoe zou het overkomen bij de bewoners? Hulp nodig? Ook daar kunt u ons voor benaderen. Wij hebben daarover zo onze eigen ideeën en strategie. En juist daarom kom je samen tot een mooi eindproduct. Een manier van communicatie die door alle partijen wordt gedragen en begrepen.

Advies aanbestedingen

Techniek: daar draait het vaak om. We hebben al in heel wat aanbestedingen meegedraaid. Constructeur, architect, BIM, dak en gevel, EPA, NOM, schilder advies en noem het maar op. En nog maar te zwijgen van de calculator die elk scenario moet uitwerken. En dan nog de bewonersbelangen meenemen? Natuurlijk. Zet ons maar zo vroeg aan tafel. Dat geeft altijd weer een frisse blik op de zaken. Praktisch en inventief. Want wij begrijpen best wat u wilt, maar we kijken er soms net iets anders tegen aan. Probeer het maar eens uit.