Grote Beer en Kleine Beer, Bilthoven

In Bilthoven zijn de Grote Beer en Kleine Beer gerenoveerd. 116 woningen zijn energetisch verbeterd. De verbeteringen bestaan onder andere uit het plaatsen van nieuw glas en kierafdichting rondom de kozijnen. Naast de energetische verbeteringen zijn ook ‘waar nodig’ een badkamer, keuken en / of toiletten vervangen.

De bewoners waar een badkamer, keuken en toilet is vervangen verbleven in een logeerwoning. Dit vroeg uiteraard voor goed plannen en organiseren. Ook in de communicatie speelden wij een mooie rol, van huisbezoeken, tot warme opnames, tot telefonisch en App contact!

In samenwerking met een fijn projectteam hebben wij een mooi resultaat bereikt.

Onze werkzaamheden voor dit project:

 • Communicatie met de bewoners
 • Telefonisch en via WhatsApp bereikbaar
 • Warme Opnames lopen
 • Startgesprekken bij bewoners
 • Huisbezoeken
 • Logeerwoningen beheer
 • Planning maken voor de logeerwoningen
 • Uitgifte en inname momenten logeerwoningen
 • Ondersteuning uitvoerder (sociaal gebied)
 • Afspraken inplannen voor de uitvoerder met bewoner
 • Sociale aandacht voor de bewoners