Ruim 13 jaar ervaring

In 2002 gingen we van start met ons eerste project: de renovatie van eengezinswoningen in Gouda. Onze taak was het inmeten van de woningen en het bepalen van de hoeveelheden metselwerk, kozijnen, schilderwerk en goten. Vele inmeetprojecten voor corporaties en aannemers volgden.

Aandacht voor de bewoner

Van meet af aan zagen wij niet alleen gebouwen en afmetingen, maar ook bewoners. Mensen met een verhaal. Een verhaal waarin wij oprechte interesse hadden en waar we aandacht aan gaven. We voelden ons betrokken bij de rijk geschakeerde bewonersgroepen en groeiden al snel uit tot hun contactpersoon. Zo ontstond een nieuwe dienstverlening: bewonersdiensten. Door onze tussenkomst als woon- en projectconsulenten ontzorgen we corporatie, aannemers en de bewoners.

Twee specialismen, twee bedrijven

Per 1 januari 2014 hebben we onze specialismen ondergebracht in twee zusterbedrijven: