Menu
Diensten

Alles draait om leefbaarheid
en optimale werkomstandigheden

Als woningcorporatie wilt u passende woonruimte blijven bieden aan uw huurders. Onderdeel van uw voorraadbeleid zijn onderhouds- en renovatieprojecten, waarmee u de kwaliteit van uw bestaand bezit op peil houdt. Hoe kunt u deze projecten klantvriendelijk en efficiënt uitvoeren als de complexen in verhuurde staat zijn?
Bewonersbegeleiding bij groot-onderhoud

Bewonersbegeleiding bij groot-onderhoud

Als corporatie wilt u projecten realiseren conform planning en begroting. Als aannemer wilt u uw projecten zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Met uw zakelijke belangen in het achterhoofd, geven wij bewoners de benodigde aandacht. We treden op als onafhankelijke partij en daardoor winnen we snel het vertrouwen van de bewoners. Dat is in de praktijk dé sleutel tot het creëren van draagvlak en medewerking.

 
Bewonersbegeleiding bij liftonderhoud

Bewonersbegeleiding bij liftonderhoud

Als de lift in een complex onder handen wordt genomen, levert dat voor bewoners praktische belemmeringen op. Misschien kunnen ze overdag helemaal geen gebruik maken van de lift – of alleen binnen bepaalde tijden. Voor wie slecht ter been is, is traplopen geen alternatief. En dan? Dan zorgt Hakvoort Mens en Gebouw voor een oplossing. We brengen bewoners bijvoorbeeld naar boven of beneden met een zogenaamde trappenklimmer. Of we helpen ze een handje met het tillen van de boodschappen. Deze begeleiding bij de liftrenovatie is waardevol voor zowel de bewoners als het servicebedrijf.

 
Bewonersbegeleiding bij asbestsaneren

Bewonersbegeleiding bij asbestsaneren

Voor het saneren van asbest heeft u als corporatie waarschijnlijk een protocol. Voert u de sanering uit bij mutatie? Of wilt u binnen een aantal jaar uw bezit geheel asbest veilig hebben? Of combineert u een sanering met groot onderhoud? Waar u ook voor kiest, er is altijd bewonersbegeleiding nodig. Gewoon om het extra en goed uit te leggen. Omdat het nog steeds gevoelig ligt bij veel bewoners. En om het toch conform planning uit te voeren. Daar assisteren wij graag bij.

 
Bewonerscommunicatie bij groot-onderhoud

Bewonerscommunicatie bij groot-onderhoud

Communicatie tijdens groot onderhoud. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Als corporatie weet u daar alles van. U doet uw best met uw mensen die er dagelijks mee te maken hebben. En toch kan uw boodschap niet goed overkomen. Of hij komt helemaal niet over. Bij bewonerscommunicatie spelen tal van factoren een belangrijke rol. Wij zorgen voor effectieve communicatie met uw bewoners door een persoonlijke aanpak. Bewonerscommunicatie is een vak apart.

 
Bewonerscommunicatie bij liftonderhoud

Bewonerscommunicatie bij liftonderhoud

Het lijkt een eenvoudige ingreep. Eventjes twee weekjes de lift eruit. En voor de meeste bewoners zal het ook niet zo'n groot probleem zijn. Maar voor andere weer wel. Toch stellen alle bewoners het op prijs als ze weten waar ze aan toe zijn. Doet de lift het alleen overdag niet? En hoe zit dat in het weekend? En wat als er plotseling iets ernstigs gebeurt? Bewonerscommunicatie tijdens liftonderhoud vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. En om een zorgvuldige uitvoering.

 
Bewonerscommunicatie bij asbestsaneren

Bewonerscommunicatie bij asbestsaneren

Wat is het doel van de sanering? Kan het wel of geen kwaad als de bewoner zijn zeiltje laat liggen? Wie draait er voor de bijkomende kosten op? Kan ik vanavond wel of niet in mijn keuken koken? Kan ik nu wel of niet mijn raam open laten staan tijdens het saneren? Vragen waarover van te voren goed moet worden nagedacht. Vragen die de bewoners aan iemand moet kunnen stellen. En allemaal zaken waarover het van belang is om goed met elkaar te communiceren. Op papier, maar ook in de wijk, het portiek of de woning.

 
Advies bewonersbegeleiding

Advies bewonersbegeleiding

Bewonersbegeleiding: dat is ons vak. Omgang met bewoners tijdens (groot) onderhoud. Daar hebben wij verstand van. Hoe lijkt het u om een partij bij de hand te hebben die u helpt met de planvorming? Hou zou u het ervaren als aan u goede tips worden aangeboden? Ervaring vanuit de praktijk. Tips vanuit de eerste hand. Het is vaak die input die uw plan tot een goed plan maakt. Daarvoor zijn we professionals in ons vak. Daarom adviseren wij u graag.

 
Advies communicatie

Advies communicatie

Wanneer gaan we communiceren? Hoeveel gaan we communiceren? Hoe gaan we communiceren? Hoe zou het overkomen bij de bewoners? Hulp nodig? Ook daar kunt u ons voor benaderen. Wij hebben daarover zo onze eigen ideeën. En die kunnen best eens anders zijn dan uw eigen ideeën. En juist daarom kom je samen tot een mooi eindproduct. Een manier van communicatie die door alle partijen wordt gedragen en begrepen.

 
Advies aanbestedingen

Advies aanbestedingen

Techniek: daar draait het vaak om. We hebben al in heel wat aanbestedingen meegedraaid. Constructeur, architect, BIM, dak en gevel, EPA, NOM, schildersadvies en noem maar op. En nog maar te zwijgen van de calculator die elk scenario moet uitwerken. En dan ook nog de bewonersbelangen meenemen? Natuurlijk. Zet ons maar zo vroeg mogelijk aan tafel. Dat geeft altijd weer een frisse blik op de zaken. Praktisch en inventief. Want wij begrijpen best wat u wilt, maar we kijken er soms net iets anders tegen aan. Probeer het maar uit.

 
Bewoners hulpdienst

Bewoners hulpdienst

Door onze betrokkenheid weten we op welke adressen in de wijk hulp nodig is. Dat kan te maken hebben met gezondheid, leeftijd of gezinsomstandigheden. Belangrijk is dat de bewoner meewerkt en dat de aannemer door kan met zijn werk. We helpen ‘verhuizen’ naar de logeerwoning of brengen een mevrouw naar het zorghotel. Geen probleem. Na de werkzaamheden brengen we bewoners weer terug. Alles in huis is schoon en staat weer op z'n plek. Met als resultaat: een opgestoken duim. Want daar doen we het voor.

 
Coördinatie logeerwoningen

Coördinatie logeerwoningen

Gaat u wisselwoningen inzetten of niet? Wegen de kosten op tegen de baten? Welke huurders betrekken in welke perioden de tijdelijke woonruimte? De coördinatie van wisselwoningen nemen wij u graag uit handen. We stellen hiervoor een rooster op, afgestemd op uw planning en de daadwerkelijke projectstatus. Daarbij bewaken we de voortgang en geven we de bewoners instructies, zodat de wisselwoningen efficiënt worden ingezet. De aannemer kan rekenen op woningen zonder bewoners.

 
Oplevering nieuwbouw

Oplevering nieuwbouw

Het complex is opgeleverd en de bewoners trekken erin. Voor sommigen een grote stap: een andere woonomgeving, met het comfort van een nieuwe woning. Het is belangrijk dat uw huurders hierbij de nodige aandacht krijgen. Wij verzorgen daarom graag de oplevering (doorlevering) aan de toekomstige bewoners. We geven een rondleiding en geven antwoord op alle denkbare vragen. Uw huurders voelen zich welkom in hun nieuwe woning en zullen deze oplevering als gastvrij én professioneel ervaren. Daarmee sluit onze dienstverlening aan bij uw missie!

 

contact

Adresgegevens
Hakvoort Mens en Gebouw
Da Vincilaan 5
6716 WC Ede

Telefoon: 085-0802760
E-mail: info@mensengebouw.nl

 
 
 
 
Volg Mens en Gebouw