Kwazega II, Utrecht

Voor de 2e Fase van Kwazega was aan ons de taak om de bewonersbegeleiding goed te laten verlopen. Meerdere werkzaamheden voerden we uit, zo hielden we spreekuur voor de bewoners, waren we altijd telefonisch bereikbaar en hielpen we de bewoners als ze geen gebruik konden maken van de lift.

De werkzaamheden voor de bouw bij de ‘348 woningen’ aan de Kwangodreef, Zebradreef en Gambiadreef te Utrecht’ lagen in de 2e Fase bij het aanbrengen van isolatie in de bergingen, monteren van een nieuwe liftinstallatie en uitbouwen en vernieuwen van de entree.

Inrichten tijdelijke huiskamers ter plaatse

Onze werkzaamheden voor dit project waren:

 • Bijwonen bewonersbijeenkomst
 • Uitvoeren warme opname met de uitvoerder
 • In kaart brengen praktische hulpvraag
 • In kaart brengen sociale hulpvraag
 • Individueel bewonerscontact
 • Spreekuur
 • Bijwonen bouwvergadering en werkoverleg
 • Telefonisch bereikbaar op speciaal projectnummer
 • Per mail bereikbaar
 • Zorgdragen voor juiste communicatie naar bewoners
 • Inrichten tijdelijke huiskamers ter plaatse
 • Meegaan met oplevering als EPA-adviseur
 • Bewoners transporteren over de trap bij hulpvraag als de lift buiten gebruik is