Hoge Akker, Culemborg

Een mooi project met een hoop verschillende werkzaamheden voor zowel de bouw als voor ons. Voor ons lag het werk bij de ‘bewoners en projectbegeleiding’. We hebben ongeveer een halfjaar op dit project gezeten, en hadden we genoeg werkzaamheden om dit halfjaar te vullen! Van opnames lopen met de uitvoerder, tot het bijwonen van bouwvergaderingen.

Het project was betreft 62 woningen aan de Hoge Akker, Vicarystraat en de Vaartstraat te Culemborg. Op dit project werd onder andere onderhoud gepleegd aan de gevels. Maar er werden ook zonnepanelen, isolatie, en nieuwe kozijnen aangebracht. Op individuele basis werden de keuken, badkamer, en toilet vernieuwd.

Bijwonen van diverse vergaderingen ; bouwvergadering, projectteamoverleg en werkbespreking

Onze werkzaamheden voor dit project waren:

  • ​Warme opname samen met de aannemer
  • Persoonlijke situatie bespreken en vastleggen
  • Individuele hulpvragen in kaart brengen
  • Op afspraak bezoeken afleggen bij de bewoners
  • Luisteren naar de bewoners en hun belangen inbrengen in het proces
  • Bemiddelen tussen de verschillende partijen
  • Bijwonen van diverse vergadering; bouwvergadering, projectteamoverleg en werkbespreking
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider en de projectconsulent
  • Nauwe samenwerking met de werkvoorbereider en de uitvoerder van de aannemer
  • Nauwe samenwerking met de woonconsulent van de opdrachtgever