ACA – Dreef, Utrecht

In Utrecht is er in totaal bij ‘362 woningen’ groot onderhoud gedaan. Tijdens deze werkzaamheden hebben wij de ‘logeerwoningcoördinatie en bewonersbegeleiding’ uitgevoerd. 362 woningen is een vrij groot aantal, dus goed plannen was belangrijk. Verder zorgden we ervoor dat alle informatie met betrekking tot de werkzaamheden goed werd uitgelegd en verteld aan de bewoners, zodat de bewoners wisten waar ze aan toe waren. De werkzaamheden startte halverwege 2018, en werden eind 2019 afgerond. De woningen vielen onder de “Apollodreef, Centraurusdreef en Atlasdreef.

Coördinatie logeerwoningen en bewonerscommunicatie en -begeleiding

Onze werkzaamheden voor dit project:

  • Bewonerscommunicatie
  • Aanwezig zijn op locatie
  • Coördineren logeerwoningen
  • Informatieverstrekking naar bewoners
  • Aanspreekpunt voor bewoners