Aandacht: uw sleutel tot succes

Aandacht maakt het verschil

Hakvoort Mens en Gebouw weet dat maar één ding het verschil maakt. Aandacht. Oprechte aandacht voor de bewoner. Aandacht als professioneel instrument om een positieve houding te bewerkstelligen en te motiveren tot het gewenste gedrag. Aandacht daarmee als harde succesfactor en tegelijk als bewijs van uw klantvriendelijkheid. Aandacht voor de bewoner: als corporatie of aannemer ziet u dat als de ideale werkhouding van betrokken medewerkers. Maar wie is eindverantwoordelijk voor deze aandacht? Wie voorziet in de behoefte aan aandacht met interactie, informatie over projecten, reflectie op emoties en kleine maar veelbetekenende hand- en spandiensten?

Een succesfactor!

Wij beschouwen het geven van aandacht als ons specialisme, in het bijzonder voor bewoners van sociale woningbouw. Een boeiende bewonersgroep met een multiculturele samenstelling. Juist bij deze bewoners zal onze rol als woon- en projectconsulenten voor u een succesfactor worden. Hakvoort Mens en Gebouw voelt zich thuis in de wijk. Thuis in de sociale woningbouw. Elke dag doorkruisen we de straten met huurwoningen. En elke dag spreken we vele huurders. We kennen onze doelgroep als geen ander, omdat we dagelijks áchter de voordeuren  komen. We genieten van de verschillende culturen, omgangsnormen en sociale gewoonten en kunnen daar mee omgaan. We weten dat iedereen op zijn eigen manier communiceert.

Luisteren, informeren, instrueren

Deze bewoners hebben allemaal een verhaal, allemaal behoefte aan begeleiding. Daarin nemen we uw belangen als uitgangspunt. De ene keer zijn we vooral een luisterend oor. De andere keer geven we uitleg of dwingen we het nakomen van afspraken af. We geven aandacht en vertrouwen  -  en krijgen daar medewerking voor terug. Het omgaan met uw huurders is voor ons één van de mooie kanten van ons vak. Een specialisme. Bij Hakvoort Mens en Gebouw komen sociale en bouwkundige expertise samen!